PROCID – dezinfectant lichid concentrat pentru suprafețe

15,42 lei370,14 lei


Ai intrebari?  Suna-ne  0265 570 831

Informații suplimentare

Alege cantitatea produsului

100 ml, 1 L, 5 L

CONȚINUT:

100 ml produs conţine ca substanţa activă: Didecyldimethylammonium chloride 3,75% Nr. CE 230-525-2 Nr. CAS 7173-51-5, Glutaral 10% Nr. CE 203-856-5 Nr. CAS 111-30-8

DOMENIUL ŞI ARIA DE UTILIZARE:

Dezinfectant pentru suprafeţe din spaţii private şi zone de sănătate publică (excepţia spitalelor). Dezinfectaţia suprafeţelor dure care nu intră în contact cu alimente.

FRAZE DE PERICOL - FRAZE DE PRUDENȚĂ:

PERICOLE: H225 – Lichid si vapori foarte inflamabili. H302- Nociv în caz de înghiţire H332- Nociv în caz de inhalare. H335- Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H314- Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezare ochilor. H315- Provoacă iritarea pielii. H412- Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. PRECAUŢII: P101 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 – A nu se lasă la îndemâna copiilor. P210- A se păstra departe de surse de surse de căldură/scântei/flăcări deschise sau suprafeţe încinse – Fumatul interzis. P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P273- Evitați dispersarea în mediu. P280 – Purtati mănuşi, îmbrăcăminte, ochelari și mască de protecție. P309 + P311 – ÎN CAZ DE expunere sau dacă nu vă simţiţi bine: sunaţi la CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P391 – Colectaţi scurgerile de produs. P405 – A se depozita sub cheie. P501 – Aruncați conținutul și recipientul la depozitele de deșeuri sau instalațiile de reciclare corepunzătoare, îb conformitate cu reglementările locale.

INDICAŢII DE UTILIZARE:

Pentru dezinfectarea suprafeţelor,soluţia de lucru se prepară folosind 50 ml produs la 10 L apă şi se aplică pe suprafeţele curăţate în prealabil, prin pulverizarea produsului în cazul suprafeţelor mari sau prin ştergerea în cazul suprafeţelor mici. Produsul se utilizează în încăperi corespunzător ventilate. Se utilizează soluţii proaspăt p

TELEFON DE URGENȚĂ:

021/318 36 06 sau 021 318 36 20/interior 235 (Luni-Vineri, 8:00-15:00); Institutul Național de Sănătate Publică, Bucuresți

PĂSTRARE:

A se păstra în ambalejele originale bine închise, ferit de surse de foc, separat de furaje şi alimente loa temperature camerei (15-25C)! Este interzis reutilizarea ambalajului.

PRODUS DE:

S.C. Promedivet S.R.L. Sovata, str. Lungă nr. 46/G jud.Mureș; Tel/fax: 0265-570 831 e-mail: office@promedivet.ro www.promedivet.ro

AVIZ:

AVIZ PROCID

FIȘĂ DE SIGURANȚĂ:

FIȘĂ DE SIGURANȚĂ PROCID

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „PROCID – dezinfectant lichid concentrat pentru suprafețe”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *