ECTOCID P FORTE

9,42 lei596,45 lei


Ai intrebari?  Suna-ne  0265 570 831

Informații suplimentare

Alege cantitatea produsului

20 ml, 100 ml, 1 L, 5 L

CONȚINUT :

100 ml produs conţine substanţă activă: 4 % CYPERMETRIN nr. CAS 52315-07-8, NR. CE 257-842-9. 2 % PERMETRINĂ nr. CAS 52645-53-1, nr. CE 258 -067-9. 5 % PIPERONILBUTOXID nr. CAS 51-03-6, nr. CE 200-076-7. 0.1% PRALLETHRIN nr. CAS 23031-36-9, nr. CE 245-387-9.

RECOMANDĂRI:

Se utilizează pentru combaterea insectelor zburătoare şi târâtoare, pentru dezinsecţia clădirilor, vehiculelor publice, clădirilor industriale, magazinelor şi a adăposturilor, spaţiilor destinate pentru creşterea animalelor. Produsul nu se aplică în zona de activitate a albinelor.

MOD DE ADMINISTRARE:

Produsul diluat trebuie pulverizat cu pompe de presiune pe suprafeţele ce urmează a fi tratate. Uzual se utilizează diluţii de 1-2 % (100-200 ml produs diluat în 10 litri de apă) cu o rată de aplicare de 50 ml soluţie diluată/mp. În cazul infestărilor puternice: concentraţia se măreşte la 3-4 % (300-400 ml produs diluat în 10 litri de apă) cu o rată de aplicare de 50 ml soluţie diluată/mp. Se evită aplicarea soluţiei preparate pe suprafeţe proaspăt văruite. Amestecul preparat se foloseşte în cursul zilei respective. A se evita contactul cu suprafeţele proaspăt stropite şi încă umede. Înainte de refolosinţă, spaţiile se aerisesc temeinic.A nu se da pe suprafețele ce vin în contact direct cu animalele, hrana pentru animale și produsele de origine animală. Nu se aplica în zona de activitate a albinelor. Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

PĂSTRARE:

A se păstra în ambalajele originale închise, în locuri ventilate, uscate, răcoroase, departe de produse alimentare, furaje sau surse de apă, în locuri inaccesibile copiilor şi animalelor domestice. A se păstra la temperaturi cuprinse între 15-25 °C. Este interzis reutiliza- rea ambalajului. GESTIONARE DEŞEURI: Resturile produsului şi ambalajele conţinând resturi de substanţă se elimină conform reglementărilor în vigoare ca deşeuri speciale.

PERICOLE - PRECAUȚII:

PERICOLE: H225 – Lichid şi vapori foarte inflamabili. H302 – Nociv în caz de înghiţire. H315 – Provoacă iritarea pielii. H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 – Nociv în caz de inhalare. H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. PRECAUŢII:P261 – Evitaţi să inspiraţi vaporii, aerosolii. P262 – Evitaţi contactul cu ochii, pielea sau imbrăcămintea. P270 – A nu se mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P271 – A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. P273 – Evitaţi dispersarea în mediu. P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie si echipament de protecţie a ochilor, feţei. P337 + P313 -Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul. P391 – Colectaţi scurgerile de produs. P501 – Eliminați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor. P301+P312 – În caz de inghiţire sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simtiţi bine.

PRODUS DE:

Promedivet SRL
Sovata, str. Lungă
nr. 46/G Jud.Mureș;
Tel/fax: 0265-570 831
www.promedivet.ro

AVIZ:

AVIZ ECTOCID P FORTE

FIȘĂ DE SIGURANȚĂ:

FIȘĂ DE SIGURANȚĂ ECTOCID P FORTE

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „ECTOCID P FORTE”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *