ECTOCID P PULBERE GÂNDACI – 50 g

9,42 lei


Ai intrebari?  Suna-ne  0265 570 831

Informații suplimentare

Alege cantitatea produsului

50 g, 250 g

CONŢINUT:

100 g produs conţine ca substanţă activă: – 0,5 g CIPERMETRIN – cyano(3-phenoxyphenyl)-methyl3-(2,2-dichloroethenyl)2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylate nr. CAS 52315-07-8, nr. CE 257-842-9. – 0,5 g PERMETRIN – 3-phenoxybenzyl-2-(2.2dichlorvinyl)2-2- dimethylcyclopropanecarboxylate nr. CAS 52645-53-1, nr. CE 258-067-9. – 0,5 g PIPERONILBUTOXID nr. CAS 51-03-6, nr. CE 200-076-7. -0,1 g Prallethrin – (1S)-2-methyl-4-oxo-3-(prop-2-yn-1-yl)cyclopent-2-en-1-yl (1R)-cis-trans-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropane-1- carboxylate, nr. CAS 23031-36-9, nr. CE 245-387-9

ACȚIUNE:

Datorită substanţei active a soluţiei (Permethrina și Cipermetrina – piretroizi de sinteză cu spectru larg de activitate şi cu toxicitate scăzută pentru mamifere), produsul este atât un insecticid de contact, cât şi de ingestie, însă fără intervenţia gazoasă, fapt ce prezintă avantajul toxicităţii reduse asupra aparatului respirator, la utilizare. Piretrinele au acţiune neurotropă, acţionând la nivelul axonului, atât în sistemul nervos central cât şi periferic. Piperonilbutoxidul inhibă oxidarea piretroizilor în organismul insectelor, prelungind degradarea insecticidului, potenţează efectul acestora (sinergism). Efectul asupra insectelor are loc în două faze: – iniţial se produce o activitate excesivă a celulelor nervoase, cauzând hiperexcitabilitatea insectei, tremor şi convulsii. După această primă fază urmează blocajul transmiterii impulsurilor, blocaj care duce la paralizia şi treptat la moartea insectei. La concentraţii obişnuite de utilizare, produsul nu este fitotoxic, are toxicitatea redusă pentru operator si mediu şi este biodegradabil. Produsul este toxic pentru albine si peşti.

RECOMANDĂRI:

Având un spectru larg de activitate insecticidă asupra majoritatea insectelor, se utilizează pentru combaterea insectelor târâtoare (gândaci, furnici, etc), astfel în dezinsecţia.

PRECAUȚII:

H315 – Provoacă iritarea pielii. H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor. H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

P260 – Nu inspiraţi praful. P262 – Evitaţi contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea . P270 A nu se mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P273 – Evitaţi dispersarea în mediu. P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie, echipament de protecţie a ochilor, feţei. P301+P312 – ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine. P337 + P313 – Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul. P391 – Colectaţi scurgerile de produs. P501 – Eliminaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

A nu se utiliza pe suprafeţele ce vin în contact direct cu animalele, hrană pentru animale şi produsele de origine animală. Nu se aplica în zona de activitate a albinelor. După terminarea prăfuirii, se spală bine mâinile cu apă şi săpun. În spaţiile cu grad de expunere umană ridicată, cum ar fi: camerele pentru bolnavi, grădiniţe, şcoli, camere de locuit, birouri, etc, substanţa nu se aplică pe suprafeţe întinse, ci tratamentul se execută atent, se va prăfui numai cuiburile de dăunători şi zonele din imediata apropiere a acestora. A se evita contactul cu suprafeţele proaspăt prăfuite. Se va restricţiona accesul copiilor şi animalelor de casă la suprafeţele tratate.

MOD DE ADMINISTRARE::

Se utilizează ca atare, se indică prăfuirea suprafeţelor, adăposturilor şi cuibarelor după o prealabilă curăţare a acestora, în cantitate de 1g produs/mp. În spaţiile cu grad de expunere umană ridicată, cum ar fi: camerele pentru bolnavi, grădiniţe, şcoli, camere de locuit, birouri, etc., substanţa nu se aplică pe suprafeţe întinse, ci tratamentul se execută atent, vizând prin prăfuire numai cuiburile de dăunători şi zonele din imediata apropiere a acestora. Nu se aplică produsul pe suprafeţe umede. Tratamentul se repetă după 4 săptămâni.

PĂSTRARE:

A se păstra în ambalajele originale închise, în locuri ventilate, uscate, răcoroase, departe de produse alimentare, furaje sau surse de apă, în locuri inaccesibile copiilor şi animalelor domestice. A se păstra la temperaturi cuprinse între 15-25 ˚C. În timpul manipulării şi depozitării produsului trebuie evitată contaminarea altor produse depozitate şi a surselor de apă.

PRODUS DE:

Promedivet SRL
Sovata, str. Lungă
nr. 46/G Jud.Mureș;
Tel/fax: 0265-570 831
www.promedivet.ro

AVIZ:

AVIZ ECTOCID P PULBERE GÂNDACI

FIȘĂ DE SIGURANȚĂ:

FIȘĂ DE SIGURANȚĂ ECTOCID P PULBERE GÂNDACI

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „ECTOCID P PULBERE GÂNDACI – 50 g”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *