ECTOCID P SPRAY GÂNDACI

17,27 lei31,39 lei


Ai intrebari?  Suna-ne  0265 570 831

Informații suplimentare

Alege cantitatea produsului

150 ml, 500 ml

CONȚINUT:

100 ml produs conţine substanţă activă: – 0,4 % CYPERMETRIN nr. CAS 52315-07-8, NR. CE 257-842-9. – 0,2 % PERMETRINĂ nr. CAS 52645-53-1, nr. CE 258 -067-9. – 0,5 % PIPERONILBUTOXID nr. CAS 51-03-6, nr. CE 200-076-7. – 0,01% PRALLETHRIN nr. CAS 23031-36-9, nr. CE 245-387-9

RECOMANDĂRI:

Se utilizează pentru combaterea insectelor târâtoare (gândaci, furnici, pureci, etc.). Se foloseşte ca atare pentru dezinsecţia clădirilor, vehiculelor publice, clădirilor industriale, magazinelor şi a adăposturilor, spaţiilor destinate pentru creşterea animalelor.

MOD DE ADMINISTRARE:

Produsul se utilizează prin pulverizarea soluţiei pe cuiburile de dăunători. Doza de aplicare: se pulverizează până la umezirea suprafeţei. Se pulverizează toate locurile infestate, de circulaţie şi suspecte de frecventare, precum şi zonele din imediata apropiere a acestora. Produsul are efect puternic de alungare şi acţiune imediată prin contactul insectelor cu soluţia pulverizată. Eficienţă îndelungată prin contactul cu suprafeţele tratate. Nu se pulverizează obiectele sau suprafeţele sensibile, ex. materiale lucioase, sintetice, mochete, etc. Se evită aplicarea soluţiei preparate pe suprafeţe proaspet văruite. A se evita contactul cu suprafeţele proaspăt stropite şi încă umede. Înainte de refolosinţă, spaţiile se aerisesc temeinic.

PĂSTRARE:

A se păstra în ambalajele originale închise, în locuri ventilate, uscate, răcoroase, departe de produse alimentare, furaje sau surse de apă, în locuri inaccesibile copiilor şi animalelor domestice. A se păstra la temperaturi cuprinse între 15-25 grade C. În timpul manipulării şi depozitării produsului trebuie evitată contaminarea altor produse depozitate şi a surselor de apă. Gestionare deşeuri: Resturile produsului şi ambalajele conţinând resturi de substanţă se elimină conform reglementărilor în vigoare ca deşeuri speciale.

PRECAUȚII:

H225 – Lichid si vapori foarte inflamabil. H302 – Nociv în caz de înghiţire. H315 – Provoacă iritarea pielii.H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 – Nociv în caz de inhalare. H400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic. H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor! P261 – Evitaţi să inspiraţi vaporii, aerosolii. P262 – Evitaţi contactul cu ochii, pielea sau imbrăcămintea. P270 – A nu se mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P271 – A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie şi echipament de protecţie a ochilor, feţei. P301+P312 – În caz de inghiţire sunaţi la un Centru de Informare Toxicologică sau un medic, dacă nu va simtiţi bine. P337 + P313 – Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul. P391 – Colectaţi scurgerile de produs. P273 – Evitaţi dispersarea în mediu. P501 – Se va elimina conţinutul/containerul în conformitate cu reglementările locale.

PRODUS DE:

Promedivet SRL
Sovata, str. Lungă
nr. 46/G Jud.Mureș;
Tel/fax: 0265-570 831
www.promedivet.ro

AVIZ:

AVIZ ECTOCID P SPRAY GÂNDACI

FIȘĂ DE SIGURANȚĂ:

FIȘĂ DE SIGURANȚĂ ECTOCID P SPRAY GÂNDACI

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „ECTOCID P SPRAY GÂNDACI”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *