ECTOCID P PERMET 6

8,63 lei574,47 lei


Ai intrebari?  Suna-ne  0265 570 831

Informații suplimentare

Alege cantitatea produsului

20 ml, 100 ml, 1 L, 5 L

CONȚINUT:

100 ml produs conţine ca substanţă activă: 6% PERMETRINĂ nr. CAS 52645-53-1, nr CE 258 -067-9. 5 % PIPERONILBUTOXID nr. CAS 51-03-6, nr. CE 200-076-7. 0,1% PRALLETHRIN nr. CAS 23031-36-9, nr. CE 245-387-9

DOMENIUL SI ARIA DE UTILIZARE:

Produsul se utilizează în domeniul profilaxiei sanitar umane pentru combatarea insectelor zburătoare (muşte) şi târâtoare (gândaci). INDICAŢII DE UTILIZARE: Produsul diluat trebuie pulverizat cu pompe de presiune pe suprafeţele ce urmează a fi tratate. În cazul insectelor zburătoare şi gândacilor produsul Ectocid P Permet 6 se diluează în apă în concentraţie de 1-2% (100-200 ml produs diluat în 10 litri de apă), cu o rată de aplicare de 50 ml soluție diluată/mp. În cazul infestărilor puternice: concentraţia se măreşte la 3-4 % (300-400 ml produs diluat în 10 litri de apă) cu o rată de aplicare de 50 ml soluţie diluată/mp. Se evită aplicarea soluţiei preparate pe suprafeţe proaspăt văruite. Amestecul preparat se foloseşte în cursul zilei respective. A nu se da pe suprafeţele ce vin în contact direct cu animalele, hrana pentru animale şi produsele de origine animală. Nu se aplica în zona de activitate a albinelor. Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

PERICOLE: - PRECAUŢII:

PERICOLE: H225 – Lichid şi vapori foarte inflamabili. H302 – Nociv în caz de înghiţire. H315 – Provoacă iritarea pielii. H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 – Nociv în caz de inhalare. H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. PRECAUŢII: P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P261 – Evitaţi să inspiraţi vaporii, aerosolii. P262 – Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau imbrăcămintea. P270 – A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P271 – A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. P273 – Evitaţi dispersarea în mediu. P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie şi echipament de protecţie a ochilor, feţei. P301+P312 – ÎN CAZ DE IN- GHIŢIRE sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiti bine. P337 + P313 – Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul. P391 – Colectaţi scurgerile de produs. P501 – Eliminați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.TELEFON DE URGENŢĂ: 021/318 36 06 sau 021 318 36 20/interior 235 (Luni-Vineri, 8:00-15:00); Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti

PĂSTRARE:

A se păstra în ambalajele originale închise, în locuri ventilate,uscate, răcoroase, departe de produse alimentare, furaje sau surse de apă, în locuri inaccesibile copiilor şi animalelor domestice. A se păstra la temperaturi cuprinse între 15-25 °C.Este interzis reutilizarea ambalajului. GESTIONARE DEŞEURI: Resturile produsului şi ambalajele conţinând resturi de substanţă se elimină conform reglementărilor în vigoare ca deşeuri speciale.

PRODUS DE:

Promedivet SRL
Sovata, str. Lungă
nr. 46/G Jud.Mureș;
Tel/fax: 0265-570 831
www.promedivet.ro

AVIZ:

AVIZ ECTOCID P PERMET 6

FIȘĂ DE SIGURANȚĂ:

FIȘĂ DE SIGURANȚĂ ECTOCID P PERMET 6

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „ECTOCID P PERMET 6”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *