ECTOCID P RED MITE

10,28 lei771,12 lei


Ai intrebari?  Suna-ne  0265 570 831

Informații suplimentare

Alege cantitatea produsului

20 g, 140 g, 700 g, 5 kg

SUBSTANȚA ACTIVĂ:

5% Dioxid de siliciu pirogenic, amorf sintetic nano tratat la suprafață Nr. CE 272-697-1 Nr. CAS: 68909-20-6 , 0,1 % Prallethrin Nr. CE: 245-387-9, Nr. CAS: 23031-36-9,

DOMENIUL ȘI ARIA DE UTILIZARE:

Domeniul de utilizare: insecticide, acaricide și produse pentru combatarea altor antropode Aria de aplicare:combaterea insectelor târâtoa

INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE:

Este necesar contactul cu praful uscat direct. Suprafeţele tratate trebuie să fie uscate. Aplicaţi în toate locurile unde se ascund insectele, în adăposturi animale, fisuri, crăpături, în clădiri, în spatele sobelor, frigiderelor, şi în alte locuri unde se adună insectele. Umiditatea relativ crescută (peste 75%) reduce eficienţa produsului. Luaţi în considerare ciclul de viaţă a insectelor şi să vă asiguraţi că aveţi praful pentru toate etapele de dezvoltare. Rata de aplicare recomandată este de 20 grame de praf pe o suprafaţă de 0,5 metru pătrat, este recomandat repetarea tratamentului săptămânal.

PRECAUȚII:

H225 – Lichid si vapori foarte inflamabili. H302 – Nociv în caz de înghiţire. H315 – Provoacă iritarea pielii. H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 – Nociv în caz de inhalare. H400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic. H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor! P261 – Evitaţi să inspiraţi vaporii, aerosolii. P262 – Evitaţi contactul cu ochii, pielea sau imbrăcămintea. P270 – A nu se mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P271 – A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie şi echipament de protecţie a ochilor, feţei. P391 – Colectaţi scurgerile de produs. P273 – Evitaţi dispersarea in mediu. P501 – Se va elimina conţinutul/containerul în conformitate cu reglementările locale. P301+P312 – În caz de inghiţire sunaţi la un Centru de Informare Toxicologică sau un medic, dacă nu vă simtiţi bine. P337 + P313 – Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul. Pe parscursul utilizării, persoanele neautorizate vor părăsi camera. Produsele alimentare şi hrana pentru animale ambalate necorespunzător, animalele de casă şi cele de crescătorie, precum şi jucăriile, vesela lăsată neacoperită şi alte obiecte de uz casnic se depozitează la loc ferit înainte de începerea aplicării produsului. Acvariile şi spaţiile amenajate pentru creşterea animalelor terestre se acoperă corespunzător (se opreşte ventilarea). Aparatele de gătit, mesele de lucru şi alte suprafeţe de depozitare, pregătire sau consum al alimentelor, precum şi articolele de îmbrăcăminte, cele de mobilă şi altele cu care pielea intră adesea în contact, se acoperă de asemenea corespunzător sau se curăţă, respectiv clătesc înainte de refolosire cu detergent sau substanţe de curăţare alcaline. În spaţiile cu grad de expunere umană ridicată, cum ar fi: camerele pentru bolnavi, grădiniţe, şcoli, camere de locuit, birouri, etc., substanţa nu se aplică pe suprafeţe întinse, ci tratamentul se execută atent vizând prin pulverizare numai cuiburile de dăunători şi zonele din imediata apropiere a acestora. A se evita contactul cu suprafeţele proaspăt stropite şi încă umede. Se va restricţiona accesul copiilor şi animalelor de casă la suprafeţele tratate. Înainte de refolosinţă spaţiile se aerisesc temeinic.

PĂSTRARE:

Se păstrează în ambalaje originale la temperatura camerei (15-25 C˚), în locuri uscate, ferit de lumină.

PRODUS DE:

Promedivet SRL
Sovata, str. Lungă
nr. 46/G Jud.Mureș;
Tel/fax: 0265-570 831
www.promedivet.ro

AVIZ:

AVIZ ECTOCID P RED MITE

FIȘĂ DE SIGURANȚĂ:

FIȘĂ DE SIGURANȚĂ ECTOCID P RED MITE

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „ECTOCID P RED MITE”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *