SOJET – INSECTICID GRANULAT CU DIZOLVARE ÎN APĂ BATEMUȘTELOR

7,00 lei235,70 lei


Ai intrebari?  Suna-ne  0265 570 831

Informații suplimentare

Alege cantitatea produsului

10 g, 500 g

 Substanța activă:

100 g/kg Imidacloprid (CAS 138261-41-3)

DOMENIUL ŞI ARIA DE UTILIZARE:

Detergent și dezinfectant pentru suprafeţe din spaţii private şi zone de sănătate publică (excepţia spitalelor). Dezinfectaţia suprafeţelor dure care nu intră în contact cu alimente.

FRAZE DE PERICOL - FRAZE DE PRUDENȚĂ:

H410 – Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efect pe termen lung, EUH 208 – Conține cis-tricos-9-ene (CAS 27519-02-4). Poate produce o reacție alergică. P273 – Evitaţi dispersarea în mediu. P391 – Colectați scurgerile de produs, P501 – Eliminați conţinutul/recipientul la un centru de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale,naționale și/sau internaționale ! A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat și în conformitate cu instrucțiunile alăturate. Riscurile asupra utilizatorilor și a mediului pot fi evitate numai cu condiția respectării recomandărilor din prezenta etichetă. Citiți întotdeauna eticheta înainte de utilizare!

 

 Mod de acțiune - Doze recomandate

Mod de acțiune: SOJET este folosit ca momeală în combaterea muștelor (Musca domestica, Stomoxys calcitrans). Acționează asupra receptorilor acetilcolinei din membrana postsinaptică a sistemului nervos. Muștele mor la foarte scurt timp după ingererea produsului. Este formulat pe bază de atractanți și feromoni sexuali pentru muște. Conține și un agent amar BITREX care îl face neplăcut la gust, reducând riscul de ingestie de către copii și animale. Doze recomandate: 250 g produs dizolvat în 250 ml apă pentru o suprafața de 100 mp. Timpul necesar de dizolvare este 10 minute. Metoda de aplicare: Pentru a trata un spațiu cu amprenta la sol de 100 mp, se dizolvă 250 grame de produs în 250 ml de apă. Soluția obținută trebuie să fie răspândită cu pensula sau roller-ul pe decupaje de carton cu o suprafață totală de 1 m2. Decupajele de carton vor fi apoi distribuite în zona care urmează să fie tratată. Se pot face până la 6 aplicații pe an. Este destinat utilizatorilor profesionali. Tratamentele se recomandă să se facă de la început de sezon, înainte ca populațiile de muște să fi atins maximum de infestare. Rezultatele cele mai bune se obțin atunci când produsul se aplică în cât mai multe locuri ale spațiului tratat, în special în locuri calde și fără vânt, unde muștele se adăpostesc.

TELEFON DE URGENȚĂ:

Pentru informații în caz de urgență, puteți apela Centrul de informare toxicologică; Institutul Național de Sănătate Publică: tel: 021 318 36 06 sau tel:+40 21 318 36 20, interior 235 (orele 8.00-15.00)

Măsuri de atenuare a riscurilor specifice utilizării:

A SE UTILIZA NUMAI CA INSECTICID Păstrați departe si nu contaminati hrana, băuturile, ustensilele pentru mâncare sau suprafețele de contact cu produsele alimentare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. Evitați orice contact direct cu preparatul. Utilizarea greșită poate provoca daune sănătății. Aplicați numai pe materiale care nu sunt absorbante, care trebuie apoi fixate pe pereți sau tavane unde muștele preferă să se odihnească. Zona unde se prepara aplicarii trebuie acoperită cu o folie de plastic de unică folosință, pentru a evita contaminarea suprafețelor și a pardoselii adiacente. După aplicare, aruncați folia de plastic în deșeurile menajere. Purtați mănuși de protecție rezistente la substanțele chimice în timpul manipularii produsului (materialul manusilor trebuie specificat în informațiile despre produs). Persoanele care manipuleaza produsul trebuie să poarte un combinezon de protecție (cel puțin tip 6, EN 13034) de unică folosință. Nu lăsați produsul,reziduurile sale sau pasta rezultată să intre în sol, în cursurile de apă sau în sistemul de canalizare. Nu spălați materialele și echipamentele contaminate (de exemplu perii) în chiuvete. Când aplicați produsul pe carton, lăsați o zonă netratată în jurul marginii. Când fixați cartoanele tratate pe pereți sau tavane sau le eliminați, atingeți numai zona netratată din jurul marginii. Nu curățați cartoanele. Curățați imediat scurgerile de produs biocid.

Măsuri de prim-ajutor:

Iritarea tranzitorie a pielii, a ochilor, a membranelor mucoase și a căilor respiratorii. Proceduri de prim ajutor: – În cazul contactului cu ochii, clătiți cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. NU uitați să scoateți lentilele de contact. – În cazul contactului cu pielea, spălați cu săpun și multă apă, fără să frecați. – În caz de înghițire, NU induceți voma, cu excepția cazului în care acest lucru este indicat de centrul de control toxicologic sau de un medic. Dacă este necesar, duceți persoana la un spital și arătați eticheta sau ambalajul atunci când este posibil. Instrucțiuni medicale pentru medici și personalul sanitar: Tratament simptomatic și de susținere DACĂ ESTE NECESAR CONSULTUL MEDICAL, AVEȚI LA ÎNDEMÂNĂ RECIPIENTUL SAU ETICHETA ȘI CONTACTAȚI CENTRUL DE CONTROL TOXICOLOGIC

Condiții de depozitare:

Produsul trebuie depozitat în recipiente bine închise într-o zonă rece, uscată și bineventilată. Evitați temperaturile ridicate și expunerea directă la lumina solară. Protejați produsul de umiditate. Nu depozitați împreună cu oxidanți, substanțe alcaline (soluții caustice) sau acizi. Păstrați departe de alimente, băuturi și hrana pentru animale. Verificați periodic stocurile în vederea depistării deteriorărilor. Producătorul își declina orice responsabilitate fața de prejudiciile datorate depozitării sau utilizării neconforme cu recomandările de mai sus.

Măsuri de protectie a mediului inconjurator Precauții:

Împiedicați deversarea produsului în mediul înconjurător (ape de suprafață și ape subterane), canalizare, drenaj etc., prin construcția unor bariere de protecție și prin închiderea scurgerilor. Anunțați autoritățile dacă produsul intră în sistemul de canalizare sau în aplele domeniului public. Metode și materiale pentru izolare și curățare: Absorbiți scurgerile pe materiale inerte (nisip, caolin …), colectați și plasați în recipiente astfel incat să poată fi identificate corespunzător, pentru managementul deșeurilor periculoase. Recomandări privind reziduurile: Reziduurile produselor biocide și a tuturor celorlalte deșeuri contaminate, trebuie eliminate în conformitate cu Directiva-cadru pentru deșeuri (2008/98 / EG) și cu Catalogul european de deșeuri (EWC), precum și cu reglementările naționale și regionale. Lăsați produsele biocide în recipiente originale. Nu amestecați cu alte deșeuri.

PRODUS DE:

Certificat pentru autorizarea în România nr.: RO/2020/0276/MRS/DE-0019989-18  Producător: Sharda Cropchem Ltd., India. Deținătorul autorizației: Sharda Europe b.v.b.a.,Josef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Belgia

Distribuitor: S.C. Promedivet S.R.L. Sovata, str. Lungă nr. 46/G jud.Mureș; Tel/fax: 0265-570 831 e-mail: office@promedivet.ro. www.promedivet.ro

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „SOJET – INSECTICID GRANULAT CU DIZOLVARE ÎN APĂ BATEMUȘTELOR”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *