PROKUM CUB

7,85 lei17,27 lei


Ai intrebari?  Suna-ne  0265 570 831

Informații suplimentare

Alege cantitatea produsului

100 g, 300 g, 300 g cutie

CONȚINUT:

Brodifacoum 0,0025%(nr. CAS: 56073-10-0, NR. CE: 259-980-5), conține benzoat de denatoniu.

INSTRUCȚIUNILE ȘI DOZELE DE APLICARE:

Se va purta mănuși de protecție rezistente la produse chimice în timpul fazei de manipulare a produsului (EN 374). În timpul utilizării produsului, nu se mănâncă, nu se bea și nu se fumează. Spălarea mâinilor este obligatorie după manipulare, conținutul/recipientul se aruncă după utilizare în conformitate cu reglementările naționale. Șobolani -public general – interior, exterior în jurul clădirilor: Fixați 10-60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări, separate la distanțe de 10 metri (5 metri în zone de infestație înalte). Verificați regulat consumul de momeală și schimbați momeala consumată sau stricată până la terminarea consumului. Repetați tratamentul în situații unde există dovada unei noi infestații (de exemplu urme proaspete sau excremente). Nu mișcați sau tulburați punctele de momeală pentru câteva zile după așezarea momelii. Dacă nu se observă activitatea de șobolani în jurul momelii după 7-10 zile după începutul tratamentului, mișcați momeala într-o zonă cu activitate mai mare de șobolani. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, măriți cantitatea de momeală prin amplasarea mai multor puncte de momeală. Să nu creșteți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ. Stațiile de momeală trebuie vizitate doar după 5-7 zile după începutul tratamentului și cel puțin săptămânal după acesta, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, stațiile de momeală sunt intacte și de a îndepărta rozătoarele moarte. Reumpleți momeala când este necesar. Utilizarea acestui produs ar trebui să elimine rozătoarele în 35 de zile. În cazul lipsei eficienței suspectate la sfârșitul tratamentului, utilizatorul trebuie să consulte vânzătorul produsului sau să apeleze un serviciu de control al dăunătorilor.

FRAZE DE PERICOL - FRAZE DE PRUDENȚĂ:

Fraze de pericol: H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor <sânge> în caz de expunere prelungită sau repetată . Fraze de prudență (P): P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103 Citiți eticheta înainte de utilizare. P262 Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P260 Nu inspirați praful. P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. P314 Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine. P405 A se depozita sub cheie. P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările naționale. Informații suplimentare: EUH 208 Conține 1, 2- Benzisothiazolin-3-one. Poate provoca o reacție alergică. A se păstra/stoca departe de alimente, băuturi și furaje animale. Utilizarea mănușilor de protecție este necesar doar pentru utilizatorii profesioniști. Conține 2-octyl-2H-isothiazol -3-one. Poate provoca o reacție alergică.

INSTRUCȚIUNI DE PRIM AJUTOR:

În caz de accident sau simptome de boală, consultați imediat medicul (Dacă este posibil, i se va arăta eticheta). Sfaturi pentru medici: brodifacoum este un anticoagulant indirect. Fitomenadiona – vitamina K1 – este antidotul. Determinați timpul de protrombină în mai puțin de 18 ore după consum. În cazul în care valoarea este crescută, se va administra vitamina K1, până se normalizează timpul de protrombină se va continua determinarea timpului de protrombină timp de două săptămâni după întreruperea tratamentului cu antidot și se reia tratamentul în cazul în care au loc creșteri ale valorilor în acel timp. Inhalare: Datorită naturii fizice a acestui produs, expunerea pe această cale este puțin probabilă. Consultați medicul dacă simptomele sunt grave sau persistă. Îngerare: Clătiți bine gura cu apă. Nu provocați voma. Consultați medicul imediat. Contactul cu pielea: Poate provoca iritații ale persoanelor susceptibile. Dezbrăcați imediat toate hainele contaminate. Spălați bine pielea cu săpun și apă. Consultați medicul dacă simptomele sunt grave sau persistă după spălare. Contactul cu ochii: Poate provoca iritația ochilor la persoanele sensibile. Se clătește imediat cu multă apă și se va consulta un medic. Protecție pentru cei care acordă primul ajutor: Personalul de prim ajutor trebuie să poarte echipament de protecție adecvat în timpul oricărei acțiuni de salvare. Observații pentru medic: tratați simptomatic

TELEFON DE URGENȚĂ:

021/318 36 06 sau 021 318 36 20/interior 235 (Luni-Vineri, 8:00-15:00); Institutul Național de Sănătate Publică, Bucuresți

MĂSURI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI:

Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare și în ape de suprafață. Nu se pun suporturile de momeală în apropierea sistemelor de drenare a apei acolo unde momeala ar putea intra în contact cu apă.

MĂSURI PENTRU PROTECȚIA ANIMALELOR ȘI A HRANEI PENTRU ANIMALE:

Pentru utilizarea în exterior, punctele de pescuit, momelile trebuie să fie acoperite și amplasate în locuri strategice pentru a minimiza expunerea la speciile nevizate. Stația cu momeală trebuie să fie fixată în mod corespunzător și să permită doar accesul animalului vizat. Se va evita în acest fel dispersarea nedorită a momelii în mediu precum și accesul păsărilor, a animalelor domestice, a animalelor de fermă și a altor animale (pisici, câini) cărora nu le este destinat produsul. Se vor controla stațiile de momeală săptămânal și se vor înlocui momelile consumate în caz de nevoie. Se vor folosi mănuși adecvate în timpul manipulării animalelor moarte. La încheierea tratamentului, se vor elimina recipientele care conțin momeli neconsumate conform reglementărilor în vigoare. Recipientele (stațiile de intoxicare) cu momeală, trebuie să fie poziționate în siguranță (securizat) în vederea minimizării riscurilor de deschidere și ingerare accidentală de către animale pentru care momeala nu a fost destinată. Cutiile cu momeală trebuie să fie etichetate cu următoarele informații: ”nu mutați sau deschideți”; ”conține un rodenticid”; Pentru a reduce riscul otrăvirii secundare prin ingestia rozătoarele moarte în timpul tratamentului, acestea vor fi colectate și îndepărtate cel puțin de fiecare dată când se verifică suporturile de momeală. Luați în considerare măsurile preventive de control (de exemplu, găuri de la priză, eliminați alimentele potențiale și băuturile cât mai mult posibil) pentru a îmbunătăți aportul de produse și pentru a reduce probabilitatea de reinvazie. Îndepărtați alimentele ușor accesibile pentru rozătoare (de exemplu boabe vărsate sau deșeuri alimentare). În afară de aceasta, nu curățați zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece aceasta tulbură numai populația rozătoarelor și face ca acceptarea momelii să fie mai dificil de realizat. Unde este posibil, stațiile de momeală trebuie fixate la sol sau alte structuri. Nu amplasați stațiile de momeală în apropierea sistemelor de drenare a apei în care pot intra în contact cu apă. Puneți stațiile de momeală departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale, precum și de la ustensile sau suprafețe care au contact cu acestea. Stațiile de momeală nu vor fi plasate la îndemâna copiilor, a păsărilor, a animalelor de companie, a animalelor de fermă și a altor animale nețintă. Aruncați rozătoarele în conformitate cu cerințele locale. Căutați și eliminați rozătoarele nepericuloase în timpul tratamentului, cel puțin la fel de des ca și inspecția stațiilor de momeală.

MĂSURI ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ:

În cazul deversărilor în apă, nu lăsați să pătrundă în apele de suprafață. Stațiile și punctele de momeală sunt controlate la un interval de 5-7 zile în cazul șobolanilor, iar momeala consumată este înlocuită. În timpul amplasării momelii folosiți mănuși de protecție. În cazul în care rodenticidul poate ajunge pe sol trebuie să se ia măsuri imediate pentru colectarea lui și curățarea zonei.

CONDIȚIILE DE DEPOZITARE:

Se depozitează în locuri inaccesibile păsărilor, animalelor de companie și animalelor de fermă. A se depozita într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Păstrați momeala în ambalajul original, închis și ferit de lumina directă a soarelui. Având în vedere efectele adverse potențiale pentru sănătatea umană, se recomandă citirea cu maximă atenție a instrucțiunilor de pe etichetă și respectarea lor. Din cauza modului de acțiune anticoagulant întârziat al rodenticidelor, poate dura 4-10 zile pentru a avea efect după consumarea momelii. Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâna goală, purtați mănuși și utilizați unelte (clește) când le îndepărtați. Acest produs conține o substanță amară și un colorant. Având în vedere efectele adverse potențiale pentru sănătatea umană, se recomandă citirea cu maximă atenție a instrucțiunilor de pe etichetă și respectarea lor. Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare și în ape de suprafață. Nu se pun suporturile de momeală în apropierea sistemelor de drenare a apei acolo unde momeala ar putea intra în contact cu apa.

INSTRUCȚIUNI PENTRU ELIMINARE ÎN SIGURANȚĂ:

Eliminarea deșeurilor de produs și a ambalajelor acestuia se face în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, de către operatorii autorizați. Produsul nu este destinat utilizării permanente (durata maximă de 35 zile). Se dispune de produs/recipient ca deșeuri periculoase. Nu se reutilizează ambalajul și nu se eliberează în mediu produsul biocid.

PRODUS DE:

S.C. Promedivet S.R.L. Sovata, str. Lungă nr. 46/G jud.Mureș; Tel/fax: 0265-570 831 e-mail: office@promedivet.ro www.promedivet.ro

AVIZ:

AVIZ PROKUM CUB

FIȘĂ DE SIGURANȚĂ:

FIȘĂ DE SIGURANȚĂ PROKUM CUB

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „PROKUM CUB”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *