PROKUM PELET

6,28 lei10,99 lei


Ai intrebari?  Suna-ne  0265 570 831

Informații suplimentare

Alege cantitatea produsului

100 g, 150 g, 150 g cutie

CONȚINUT:

Brodifacoum 0,0025%(nr. CAS: 56073-10-0, NR. CE: 259-980-5), conține benzoat de denatoniu.

INSTRUCȚIUNILE ȘI DOZELE DE APLICARE:

Se va purta mănuși de protecție rezistente la produse chimice în timpul fazei de manipulare a produsului (EN347). În timpul utilizării produsului nu se mâncă, nu se bea și nu se fumează. Spălarea mâinilor este obligatorie după manipulare, conținutul/recipientul se aruncă după utilizare în conformitate cu reglementările naționale. Se folosește pentru combaterea șobolanilor în locuințe, grajduri și clădiri agricole, grădini, depozite de deșeuri, cazărmi, magazii, vagoane, containere, etc. Timp de acțiune: Între 4-10 zile de la ingerare. Restricții: Acest produs trebuie plasat în stații de intoxicare saun în puncte de momeală acoperite. Produsul nu trebuie niciodată plasat la întâmplare. A nu se utiliza în zone unde există risc de otrăvire primară sau secundară a copiilor, animalelor de casă sau a altor animale non-țintă. O momeală de pelet grâu gata de utilizare pe bază de anticoagulant. Pentru a fi utilizată ca rodenticid pentru controlul șobolanilor, în interior, în aer liber în jurul clădirilor, de către publicul general.

DOZE RECOMANDATE:

Șobolani – public general, utilizați 10-60 g de momeală în stațiile de intoxicare inviolabile, așezate la o distanță de 10 m (la distanță de 5 m în zonele cu infestări mari) în zonele în care șobolanii sunt activi. Controlați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată până când consumul acesteia s-a oprit. Repetați tratamentul în situațiile în care există dovezi de infestare nouă (de exemplu, urme proaspete sau fecale). Nu mișcați sau deranjați punctele de momeală timp de mai multe zile după plasarea momelii. Dacă nu se observă semne de activitate a șobolanilor în apropierea momelii după 7-10 zile, mutați momeala într-o zonă cu activitate mai mare a șobolanilor. Stațiile de intoxicare trebuie vizitate numai după 5-7 zile de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, stațiile de intoxicare sunt intacte și pentru a elimina cadavrele rozătoarelor. Reaplicați momeala când este necesar. Statutul de rezistență al populației țintă ar trebui luat în evidență atunci când se ia în considerare alegerea rodenticidului care trebuie utilizat. În zonele în care există suspiciuni de rezistență la anumite ingrediente active, evitați utilizarea acestora. Pentru a controla răspândirea rezistenței, se recomandă alternarea momelilor care conțin diferite active anticoagulante. Nu utilizați acest produs pentru momirea permanentă sau prin impulsuri. Îndepărtați momeala rămasă sau stațiile de intoxicare la sfârșitul perioadei de tratament. Utilizarea acestui produs ar trebui să elimine rozătoarele în termen de 35 de zile, în cazul unei suspiciuni de lipsă a eficacității până la sfârșitul tratamentului (de exemplu, activitatea rozătoarelor este încă observată), utilizatorul ar trebui să solicite sfatul furnizorului de produs sau să apeleze la un serviciu de control al dăunătorilor. Nu spălați cu apă stațiile de intoxicare între aplicări. Atunci când introduceți stațiile de intoxicare în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că se evită contactul momelii cu apa. Protejați momeala de condițiile atmosferice (de exemplu, ploaie, zăpadă etc.). Plasați stațiile de intoxicare în zone care nu sunt supuse inundațiilor. Nu aplicați acest produs direct în vizuine.

FRAZE DE PERICOL - FRAZE DE PRUDENȚĂ:

Fraze de pericol (H): H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. H317 – Poate provoca o reacție alergică a pielii. H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Fraze de prudență (P): P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.P103 – Citiți eticheta înainte de utilizare. P220 – A se păstra/depozita departe de îmbrăcăminte/…/materiale combustibile. P262 – Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. P270 – A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P273 – Evitați dispersarea în mediu P280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. P404 – A se depozita într-un recipient închis. P405 – A se depozita sub cheie. P260 – Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. P314 – Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine. P501 – Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu prevederile hotărârilor municipale.

INSTRUCȚIUNI DE PRIM AJUTOR:

În caz de accident sau simptome de boală, consultați imediat medicul (Dacă este posibil, i se va arăta eticheta). Sfaturi pentru medici: brodifacoum este un anticoagulant indirect. Fitomenadiona – vitamina K1 – este antidotul. Determinați timpul de protrombină în mai puțin de 18 ore după consum. În cazul în care valoarea este crescută, se va administra vitamina K1, până se normalizează timpul de protrombină. Se va continua determinarea timpului de protrombină timp de două săptămâni după întreruperea tratamentului cu antidot și se reia tratamentul în cazul în care au loc creșteri ale valorilor în acel timp. Inhalare: Datorită naturii fizice a acestui produs, expunerea pe această cale este puțin probabilă. Consultați medicul dacă simptomele sunt grave sau persistă. Ingerare: Clătiți bine gura cu apă. Nu provocați voma. Consultați medicul imediat. Contactul cu pielea: Poate provoca iritații ale persoanelor susceptibile. Dezbrăcați imediat toate hainele contaminate. Spălați bine pielea cu săpun și apă. Consultați medicul dacă simptomele sunt grave sau persistă după spălare. Contactul cu ochii: Poate provoca iritația ochilor la persoanele sensibile. Se clătește imediat cu multă apă și se va consulta un medic. Protecție pentru cei care acordă primul ajutor: Personalul de prim ajutor trebuie să poarte echipament de protecție adecvat în timpul oricărei acțiuni de salvare. Observații pentru medic: tratați simptomatic.

TELEFON DE URGENȚĂ:

021/318 36 06 sau 021 318 36 20/interior 235 (Luni-Vineri, 8:00-15:00); Institutul Național de Sănătate Publică, Bucuresți

MĂSURI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI:

Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare și în ape de suprafață. Nu se pun suporturile de momeală în apropierea sistemelor de drenare a apei acolo unde momeala ar putea intra în contact cu apa. În cazul deversărilor în apă, nu lăsați să pătrundă în apele de suprafață. Stațiile și punctele de momeală sunt controlate la un interval de 5-7 zile în cazul șobolanilor, iar momeala consumată este înlocuită. În timpul amplasării momelii folosiți mănuși de protecție. În cazul în care rodenticidul poate ajunge pe sol trebuie să se ia măsuri imediate pentru colectarea lui și curățarea zonei.

MĂSURI PENTRU PROTECȚIA ANIMALELOR ȘI A HRANEI PENTRU ANIMALE:

Protejați momeala de condițiile atmosferice. Plasați punctele de momeală în zone care nu sunt supuse inundațiilor. Înlocuiți orice momeală în punctele de momeală în care momeala a fost avariată de apă sau contaminată de murdărie. Scoateți produsul rămas la sfârșitul perioadei de tratament. Stația cu momeală trebuie să fie fixată în mod corespunzător și să permită doar accesul animalului vizat. Se va evita în acest fel dispersarea nedorită a momelii în mediu precum și accesul păsărilor, a animalelor domestice, a animalelor de fermă și a altor animale (pisici, câini) cărora nu le este destinat produsul. Se vor controla stațiile de momeală săptămânal și se vor înlocui momelile consumate în caz de nevoie. Se vor folosi mănuși adecvate în timpul manipulării animalelor moarte. La încheierea tratamentului, se vor elimina recipientele care conțin momeli neconsumate conform reglementărilor în vigoare. Recipientele (stațiile de intoxicare) cu momeala, trebuie să fie poziționate în siguranță (securizat) în vederea minimalizării riscurilor de deschidere și ingerare accidentală de către animale pentru care momeala nu a fost destinată. Cutiile cu momeală trebuie să fie etichetate cu următoarele informații: “Nu mutați sau deschideți”; „Conține un rodenticid”; Pentru a reduce riscul otrăvirii secundare prin ingestia rozătoarelor moarte în timpul tratamentului, acestea vor fi colectate și îndepărtate cel puțin de fiecare dată când se verifică suporturile de momeală. Luați în considerare măsurile preventive de control (de exemplu, găuri de la priză, eliminați alimentele potențiale și băuturile cât mai mult posibil) pentru a îmbunătăți aportul de produs și pentru a reduce probabilitatea de reinvesiune. Îndepărtați alimentele ușor accesibile pentru rozătoare (de exemplu, boabe vărsate sau deșeuri alimentare). În afară de aceasta, nu curățați zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece aceasta tulbură numai populația rozătoarelor și face ca acceptarea momelii să fie mai dificil de realizat. Stațiile de momeală ar trebui amplasate în imediata vecinătate, unde a fost observată activitatea rozătoarelor. Unde este posibil, stațiile de momeală trebuie fixate la sol sau de alte structuri. Nu amplasați stațiile de momeală în apropierea sistemelor de drenare a apei în care pot intra în contact cu apa. Puneți stațiile de momeală departe de alimente, băuturi și hrana pentru animale, precum și de la ustensile sau suprafețe care au contact cu acestea. Căutați și eliminați rozătoarele nepericuloase în timpul tratamentului, cel puțin la fel de des ca și inspecția stațiilor de momeală.

CONDIȚIILE DE DEPOZITARE:

Se depozitează în locuri inaccesibile, păsărilor, animalelor de companie și animalelor de fermă. A se depozita într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Păstrați momeala în ambalajul original, închis și ferit de lumină directă a soarelui. Din cauza modului de acțiune anticoagulant întârziat al rodenticidelor, poate dura 4-10 zile pentru a avea efect după consumarea momelii. Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâna goală, purtați mănuși și utilizați unelte (clește) când le îndepărtați. Acest produs conține o substanță amară și un colorant. Având în vedere efectele adverse potențiale pentru sănătatea umană, se recomandă citirea cu maximă atenție a instrucțiunilor de pe etichetă și respectarea lor. Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare și în ape de suprafață. Nu se pun suporturile de momeală în apropierea sistemelor de drenare a apei acolo unde momeala ar putea intra în contact cu apa.

INSTRUCȚIUNI PENTRU ELIMINARE ÎN SIGURANȚĂ:

Eliminarea deșeurilor de produs și a ambalajelor acestuia se face în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, de către operatorii autorizați. Produsul nu este destinat utilizării permanente (durata maximă de 35 zile). Ambalaj: Se dispune de produs/recipient ca deșeuri periculoase. Nu se reutilizează ambalajul și nu se eliberează în mediu produsul biocid.

PRODUS DE:

Promedivet SRL
Sovata, str. Lungă
nr. 46/G Jud.Mureș;
Tel/fax: 0265-570 831
www.promedivet.ro

AVIZ:

AVIZ PROKUM PELET

FIȘĂ DE SIGURANȚĂ:

FIȘĂ DE SIGURANȚĂ PROKUM PELET

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „PROKUM PELET”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *